Inoklaster LT

Priemonės "Inoklaster LT" kvietimo biudžetas:  17 700 000 Eur;

 

Finansavimo intensyvumas:  iki 65 proc.;

 

Didžiausia finansavimo suma: 1 800 000 - 2 500 000 Eur;

 

Atrankos būdas: numatomas kvietimas 2018 m. IV ketv.;

 

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius;

 

Remiamos veiklos: 

 

  • klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos);
  • investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

 

Finansuojamos išlaidos: 

 

  • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos;
  • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką;
  • MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai ir įrenginiai, kompiuterinė technika;
  • tiesiogiai MTEPI veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
  • su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos.

 

Norite gauti profesionalią konsultaciją apie priemonę "Inoklaster LT" ? Kreipkitės: info@branus.lt

 

SME INSTRUMENT PHASE 1

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26