Mokymai užsienio darbuotojams

Priemonės "Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams" kvietimo biudžetas: 25 230 778 Eur;

 

Didžiausia finansavimo suma: 500 000 Eur (vienam mokomam asmeniui 3 000 Eur);

 

Didžiausias projekto intensyvumas: 50 - 70 proc.;

 

Atrankos būdas: tęstinė projektų atranka;

 

Galimi pareiškėjai: užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

 

Remiamos veiklos: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

 

Finansuojamos išlaidos:

 

 • mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko);
 • mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes išlaidos;
 • išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti;
 • įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos.
 • salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai vykdomi mokymai darbo vietoje);
 • mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai vykdomi mokymai darbo vietoje);
 • mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 • mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo užsienio valstybėse išlaidos;
 • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
 • išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). Mokomų asmenų darbo užmokestis yra tinkamas kaip nuosavas pareiškėjo įnašas;
 • Netiesioginės išlaidos.

 

Norite gauti profesionalią konsultaciją apie priemonę "Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams" ? Kreipkitės: info@branus.lt

 

SME INSTRUMENT PHASE 1

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26