Naujas kvietimas „Naujos galimybės LT“

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Priemonės metu skiriama 7 mln. EUR investicijų, kurios orientuotos į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių žinomumo didinimą.

 

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės atitikančios žemiau nurodytus reikalavimus;

 

Reikalavimai pareiškėjams:

 

  • Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas;
  • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus), kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 250 000 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų;

 

Finansuojamos veiklos: Pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose;

 

Didžiausia ir mažiausia galima finansavimo suma -  5 000 - 45 000 EUR;

 

Finansavimo intensyvumas: 50 proc.

 

Finansuojamos išlaidos: 

 

  • stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, išlaidos;
  • ojekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos.

 

Daugiau apie priemonę rasite: https://branus.lt/lt/priemones/naujos-galimybes-lt/

 

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26