Paslaugos

 

B2B VERSLO ATVEJŲ SPRENDIMAS

Turėdami daugiau kaip 10-ties metų darbo patirtį su transporto, gamybos ir prekybos įmonėmis, puikiai jaučiame B2B verslo poreikius.  Todėl, pasinaudodami tarptautiniu partnerių tinklu, įsigiliname į kiekvieno kliento poreikius ir pasiūlome unikalų ir optimalų sprendimą šiose srityse:

Transportas ir logistika - riedmenų ir krovos vienetų pardavimas bei lizingas;

Gamyba - procesų analizė bei optimizavimo sprendimai;

Prekyba - pardavimų skatinimas ir valdymas, rinkodaros strategijos inžinerija bei auditas.

 

Įvertinsime jūsų verslo modelį ar konkretų atvejį, pasidalinsime sukaupta patirtimi ir parengsime konkrečiai jums pritaikytą sprendimą.

 

Kodėl verslo plano rengimą patikėti mums?

• Esame patyrusi komanda, B2B verslą išmanantys jau daugiau kaip 10 metų.

• Orientuojamės ne į kiekybę, bet į kokybę, todėl puikiai žinome verslo vystymo etapus ir procesus.

• Turime profesionalių partnerių ratą, tad teikiame ne tik verslo plano rengimo konsultacijas, bet ir su verslo valdymu susijusias paslaugas: teisines, įmonių steigimo, buhalterinės apskaitos ir finansų pritraukimo.

 

Verslo atvejų sprendimas apima šiuos 5 paprastus žingsnius:

 

1. Susitikimas – apibūdinamas verslo atvejis, pateikiami kiti reikalingi duomenys. Jei klientai pageidauja, pasirašoma duomenų konfidencialumo sutartis;

2. Suformuluojame tikslus, atliekame rinkos analizę, parengiame preliminarius sprendinius;

3. Kartu su jumis suformuluojame konkretų darbų planą;

4. Reikalui esant moderuojame derybas su tiekėjais;

5. Įgyvendiname sutartus sprendimus.

 

Verslo atvejo sprendimo kaina ir terminai priklauso nuo verslo atvejo.

 

VERSLO PLANŲ RENGIMAS

 

Verslo planas išsamiai parteikia verslo idėją, padeda atskleisti akcininkų tikslus ir ko siekia įmonė, kokie yra verslo idėjos įgyvendinimo etapai bei reikalingi resursai ir kokie prognozuojami rezultatai bei perspektyvos. Verslo plano tikslas – patikrinti, ar verslo idėja turi perspektyvą ir atsiperka investicijos. Tinkamai paruoštas verslo planas padės pagrįsti verslo idėją, jame bus numatytos finansinės prognozės ir apskaičiuotas lėšų poreikis šiai idėjai įgyvendinti, įvertintos verslo perspektyvos bei atliktas finansinis pagrindimas investicijoms, kurias gausite iš kredito įstaigų ar verslo partnerių. Verslo planų rengimas su mūsų pagalba taps daug aiškesnis ir sklandesnis. Stengsimės, kad rengiant verslo planą aktyviai dalyvautumėte procese ir suprastumėte verslo plano turinį. Padedame rengiant verslo planą siekiant:

 

• Bankų kreditams gauti;

• Kredito unijų Verslumo skatinimo fondo (iki 25 000 Eur) kreditams gauti;

• Europos Sąjungos paramai gauti (ES struktūriniai fondai, NMA Kaimo plėtros programa);

• Investuotojų pritraukimui;

• Verslo idėjos analizei akcininkams.

 

Įvertinsime jūsų verslo idėją, pasidalinsime sukaupta patirtimi, parengsime verslo planą arba pakoreguosime Jūsų parengtą. Jei klientų verslo planas užpildytas dalinai, galime parengti finansinę verslo plano dalį.  Kodėl verslo plano rengimą patikėti mums?

 

• Esame patyrusi komanda, verslo konsultacijas teikiame bei rengiame verslo planus jau daugiau kaip 10 metų.

• Orientuojamės ne į kiekybę, bet į kokybę, todėl puikiai žinome verslo vystymo etapus ir procesus.

• Esame sėkmingai parengę daugiau kaip 400 verslo planų.

• Turime profesionalių partnerių ratą, tad teikiame ne tik verslo plano rengimo konsultacijas, bet ir su verslo valdymu susijusias paslaugas: teisines, įmonių steigimo, buhalterinės apskaitos ir finansų pritraukimo.

• Esame Lietuvos kredito unijų ir bankų partneriai, todėl stengsimės, kad parengtas verslo planas būtų kredituotas.

 

Verslo planų rengimas apima šiuos 5 paprastus žingsnius:

 

1. Susitikimas – apibūdinama verslo idėja, pateikiami kiti reikalingi duomenys. Jei klientai pageidauja, pasirašoma duomenų konfidencialumo sutartis;

2. Suformuluojame tikslus, atliekame rinkos, paklausos ir finansų analizę, sudarome finansines prognozes;

3. Per savaitę paruošiamas preliminarus verslo planas ir poreikiui esant, daromos korekcijos;

4. Patvirtinimas ir užbaigimas;

5. Verslo plano pateikimas kredito įstaigai/investuotojui, kliento atstovavimas, verslo plano pagrindimas. Kredito įstaigai prašant, daromos verslo plano korekcijos;

 

Verslo plano rengimo kaina ir terminai priklauso nuo verslo idėjos ir kredito įstaigos, kuriai rengiamas verslo planas reikalavimų.

 

 

PARAIŠKŲ RENGIMAS

 

Siūlome parengti kokybišką ir visus reikalavimus atitinkančią paraišką, kuri padėtų pritraukti negrąžintiną ES paramą verslo ar projekto finansavimui.

 

• Įvertiname Jūsų idėją ir galimybes gauti paramą;

• Padedame išplėtoti Jūsų idėją ir parenkame tinkamiausią paramos priemonę;

• Parengiame paraišką paramai gauti, atstovaujame Jūsų interesams paraiškos vertinimo metu;

• Paraiškos rengimo metu suteikiame visą informaciją apie projekto įgyvendinimo ir paramos panaudojimo procesą;

• Įgyvendinant projektą teikiame pagalbą bendraujant su ES projektus prižiūrinčia institucija.

 

Daugiau apie kvietimus galite rasti finansavimo kvietimų skiltyje: https://branus.lt/lt/kvietimu-sarasas/

 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

Investicijų projekto rengimas yra individualus priklausomai nuo konkrečios situacijos ir konkretaus poreikio bei projektams keliamų reikalavimų.

 

Investicijų projektas yra pagrindas, rengiant pirminį viešojo sektoriaus palyginimo modelį, kurio finansinės grynosios dabartinės vertės investicijoms rodiklis yra atskaitos taškas ir pagrindas viešojo ir privataus sektorių partnerystės naudos vertinimui. Pirminis lyginamasis viešojo sektoriaus modelis partnerystės nagrinėjimo prasme reiškia situaciją, kuri susiklostytų, jeigu investicijų projektą įgyvendintų viešasis sektorius savo jėgomis.

 

Investicijų projekto rengimo tikslas – įvertinti visas projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir kt.

 

Siūlome parengti kokybišką, CPVA metodiką atitinkantį ir pasaulinėmis gerosiomis vadybinėmis praktikomis pagrįstą ir realiai įgyvendinamą investicinį projektą, kuris padėtų gauti paskolą iš kredito įstaigos arba pritraukti ES paramą projekto finansavimui.

 

Investicijų projekto rengimas paprastai apima:

 

1. Pokyčių poreikio pagrindimą, reikalavimų konkretiems pokyčiams, kurių siekiama įgyvendinant investicijų projektą, apibrėžimą;

2. Projekto įgyvendinamumo ir alternatyvų analizę;

3. Veiksmų plano sudarymą (nustatoma veiksmų seka, jų ryšiai, svarba, vieta bendroje projekto eigoje);

4. Projekto išlaidų-naudos analizę.

 

Įvertinsime jūsų projekto idėją, pasidalinsime sukaupta patirtimi, parengsime investicinį projektą arba pakoreguosime Jūsų parengtą. Jei investicinis projektas užpildytas dalinai, galime parengti finansinę investicinio projekto dalį. Jeigu investicinį projektą ruošiate patys, galime dalyvauti rengimo procese:

 

• Konsultuodami investicinio projekto ruošimo klausimais;
• Vykdydami investicinio projekto rašymo kokybės kontrolę;

• Įvertindami investicinio projekto tinkamumą finansavimui ar ES paramai gauti.

 

 

GALIMYBIŲ STUDIJŲ RENGIMAS

 

Kokybiškai parengta galimybių studija suteikia organizacijoms galimybę priimti naudingiausią su projekto vystymu susijusį sprendimą ir yra svarbus faktorius siekiant gauti lėšų projekto finansavimui ar pasirengti sėkmingai įgyvendinti projektą. Galimybių studija leidžia identifikuoti pinigų srautus, atsiperkamumą, investicijų naudą bei ilgalaikį naudingumą.

 

Galimybių studijos rengimo tikslas – įvertinti visas projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir kt.

 

Siūlome parengti kokybišką ir pasaulinėmis gerosiomis vadybinėmis praktikomis pagrįstą ir realiai įgyvendinamą galimybių studiją, kuri padėtų gauti paskolą iš kredito įstaigos, investuotojų arba padėtų pritraukti ES paramą projekto finansavimui.

 

Galimybių studijos rengimas paprastai apima:

 

1. Techninę analizę

2. Finansinę analizę;

3. Ekonominę analizę;

4. Institucinę analizę;

5. Galimų projektinių sprendinių įvertinimą;

6. Projekto įgyvendinimo investicijų scenarijų analizės parengimą;

7. Kaštų – naudos analizės parengimą;

8. Pirkimo dokumentų parengimą.

 

Įvertinsime jūsų projekto idėją, pasidalinsime sukaupta patirtimi, parengsime galimybių studiją arba pakoreguosime Jūsų parengtą. Jeigu galimybių studiją ruošiate patys, galime dalyvauti rengimo procese:

 

• Konsultuodami galimybių studijos ruošimo klausimais;
• Vykdydami galimybių studijos rašymo kokybės kontrolę;
• Įvertindami galimybių studijos tinkamumą finansavimui ar ES paramai gauti.

 

 

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

Projektų administravimo paslaugas teikiame tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus organizacijoms. Vykdant ES finansuojamus projektus visos įmonės privalo laikytis perkančiosioms organizacijoms keliamus reikalavimus perkant medžiagas, darbus ir paslaugas.

 

Neturit viešųjų pirkimų vykdymo patirties, nesant perkančiosiomis organizacijomis verslo įmonėms pačioms vykdyti projektus nedarant pažeidimų pirkimo procedūros yra sudėtinga. Mūsų kompetencijos:

 

• Turėdami patirtį su viešųjų pirkimų administravimu nuo verslo nuimame viešųjų pirkimų organizavimo ir įforminimo naštą;

• Efektyviai, skaidriai ir pagal visus reikalavimus administruosime vidinių personalo laiko resursų apskaitą ir teisinį įforminimą projekto vykdymui;

• Šiuolaikiniais IT sprendimais bei pagal visus reikalavimus registruosime projekto veiklas ir patirtas išlaidas, paruošime mokėjimo prašymus;

• Palengvinsime jūsų projekto įgyvendinimo eigą ir bendravimą su finansavimą skiriančiomis agentūromis.

 

 

PARTNERIŲ PAIEŠKA

 

Projektų partnerių paieška yra svarbi tais atvejais, kuomet projektų finansavimas skiriamas ne pavieniams projektų vykdytojams, o konsorciumams. Daugelyje tiesiogiai ES finansuojamų programų, tokių kaip Horizontas 2020, INTERREG, Urban Innoative Actions reikalaujama, kad projekto pareiškėjai būtų mažiausiai trys institucijos iš skirtingų ES šalių, tačiau projektai vykdomi ES mastu dažniausiai būna vykdoma 10-15 partnerių, kurie papildo vienas kitą savo veiklomis, kompetencijomis, geografiniu išsidėstymu. Tik finansuojančių institucijų lūkesčius maksimaliai atliepiantis konsorciumas turi šansų būti įvertintas aukštais balais ir gauti finansavimą.

 

Dėl ilgametės profesinės patirties turime užmezgę glaudžius ryšius su įvairių šalių universitetais, regioninėmis savivaldos institucijomis, verslo subjektais. Pasinaudodami sukauptais socialiniais ryšiais teikiame partnerių radimo paslaugą.

 

 

Užsiregistruokite nemokamai pirminei konsultacijai ir mes Jums padėsime priimti geriausią sprendimą, patarsime optimalų veiklos finansavimo šaltinį bei veiklos optimizavimo priemonę. Dėl nemokamos konsultacijos kreiptis el. paštu info@branus.lt.

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26