Naujas kvietimas „Verslo klasteris LT“

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas. Priemonės metu skiriama 3,6 mln. EUR investicijų.

 

Galimi pareiškėjai: verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti: 

 

1) viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ;
2) verslo asociacija;
3) prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 
 

Reikalavimai pareiškėjams:

 

  • Verslo klasterį turi sudaryti visos MVĮ, iš kurių ne mažiau kaip 5 turi būti savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandines;
  • Ne mažiau negu 3 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi veikti ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145 000 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai  eurų) arba visų klasterio narių (MVĮ) bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų);
  • Pareiškėjas turi pakankamai eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklų įgyvendinimo patirties (vertinama, ar pareiškėjas – verslo klasterio koordinatorius turi pakankamai patirties eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklų srityje.

 

Didžiausia ir mažiausia galima finansavimo suma -  75 000 - 320 000 EUR;

 

Finansavimo intensyvumas: 50-100 proc.

 

Finansuojamos išlaidos: 

 

  • verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
  • verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis;
  • išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu;
  • rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos (pvz., lankstinukų, interneto svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos interneto portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai, elektroninės knygos ir kiti elektroniniai leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.) išlaidos);
  • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos;
  • netiesioginės išlaidos.

 

Daugiau apie priemonę rasite: https://branus.lt/lt/priemones/verslo-klasteris-lt/

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26