117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo (originalas anglų kalba) ir Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo (originalas anglų kalba)), kuriais remiantis Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas Lietuvai skirs 117.6 mln. eurų, beveik 98% šios sumos yra Norvegijos Karalystės investicijos. Pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus Lietuvai skiriamos lėšos bus panaudotos socialinei ir ekonominei atskirčiai Lietuvoje mažinti. Susitarimo metu numatoma finansuoti 8 programas (taip pat lėšos numatytos šalies gavėjos bei šalių donorių administravimo išlaidoms, Dvišalio bendradarbiavimo fondui). 

 

  • Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ - 14 000 000 EUR. Didesnės vertės kūrimas ir tvarus augimas - ypatingas dėmesys žaliosioms inovacijoms, įskaitant bioekonomiką, galimos ir kitos sritys verslo bendradarbiavimui;
  • Moksliniai tyrimai - 10 000 000 EUR. Moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtros skatinimas - kartu su Latvija ir Estija sukuriamas regioninis mokslinių tyrimų centras;
  • Socialinis dialogas/deramas darbas - 1 250 000 EUR. Glaudesnis trišalis bendradarbiavimas tarp darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų bei valdžios institucijų ir deramo darbo skatinimas;
  • Sveikatos apsauga - 15 000 000 EUR. Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas - parama psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei;
  • Kultūra - 7 000 000 EUR. Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą: skatinama plėtra ir atsinaujinimas vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių partnerystes; valstybių donorių ir Lietuvos bendradarbiavimas kultūros srityje ir mainai;
  • Pilietinė visuomenė - 9 000 000 EUR. Pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo stiprinimas bei pažeidžiamų grupių įgalinimas;
  • Aplinkosauga, energetika, klimato kaita - 12 000 000 EUR. Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis, ypatingas dėmesys: priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir saugiu atliekų tvarkymu (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba); galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų; priemonės, susijusios su kitomis pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimu;
  • Teisingumas ir vidaus reikalai - 33 000 000 EUR . Teisinės valstybės stiprinimas: ypatingas dėmesys teisingumo grandinės stiprinimui (policija, prokuratūra, teismai, pataisų sistema), geriau užtikrinant teisę kreiptis į teismą, įkalinimui alternatyvių sankcijų naudojimą ir kovą su smurtu dėl lyties, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis; tolimesnis LT pataisų tarnybų sistemos tobulinimas; teismų bei baudžiamojo persekiojimo efektyvumo ir veiksmingumo stiprinimas; policijos gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, atsižvelgiant į dabartines tendencijas, susijusias su prekyba žmonėmis ir kitais siekti pelno skirtais nusikaltimais; institucijų gebėjimų stiprinimas smurto šeimoje ir dėl lyties srityje.

 

Pasak Norvegijos ambasadoriaus Karsten Klepsvik, pasirašymo įtraukimas į oficialią karališkojo vizito programą parodo, kad Norvegija ypač vertina glaudų bendradarbiavimą su Lietuva. „Džiaugiamės pradėdami naująjį Norvegijos ir EEE paramos Lietuvai etapą, kuris truks ateinančius septynerius metus. Tikimės, kad šios investicijos toliau prisidės prie Lietuvos socialinės bei ekonominės raidos ir ryšių tarp mūsų valstybių stiprinimo“, - sako Norvegijos ambasadorius Lietuvoje Karsten Klepsvik.

 

Šiuo laikotarpiu investicijos bus skirtos dar labiau stiprinti bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų srityje, gerinti psichikos sveikatą ir užtikrinti rizikos grupės vaikų bei jaunimo gerovę, stiprinti pilietinę visuomenę, vystyti daugiašalius mokslinius tyrimus ir skatinti institucijų bendradarbiavimą, didinti inovacijų plėtrą bei įmonių konkurencingumą, paremti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei skatinti kultūrinį verslumą.

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26