Eco inovacijos LT+

Priemonės "Eco inovacijos LT+" kvietimo biudžetas:  32 000 000 Eur;

 

Finansavimo intensyvumas: 35 - 45 proc.;

 

Didžiausia finansavimo suma: 1 500 000 Eur;

 

Atrankos būdas: iki balandžio 10 d.;

 

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurių pajamos iš savos gamybos produkcijos per metus siekia 145.000 EUR;

 

Remiamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

 

Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtos ištekliai ir (ar) žaliavos ir turi tenkinti bent vieną sąlygą:

 

  • technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai: proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius; įrangos pakeitimas: esamos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša; technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad procesų metu sumažėtų tarša bei gamtos išteklių sąnaudos;
  • produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtos ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su: žaliavų, turinčių kenksmingų medžiagų, pakeitimu: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba pakartotinai panaudojamomis medžiagomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų; gaminio pakeitimu (taikant ekologinio projektavimo principus): gaminio savybių modifikavimu, paliekant jo įprastines funkcijas, siekiant sumažinti gaminio neigiamą poveikį aplinkai jo viso būvio ciklo metu; atliekų antriniu panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams; naujojo produkto gamyba.

 

Finansuojamos išlaidos: 

 

  • technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas) arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;
  • tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;
  • darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis.

 

Norite sužinoti daugiau apie priemonę "Eco inovacijos LT+" ? Kreipkitės: info@branus.lt

 

SME INSTRUMENT PHASE 1

Naujausi įrašai

Naujas kvietimas "Verslo klasteris LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Verslo klasteris LT". Priemonės metu numatoma paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti…

2019 sausio 2

Naujas kvietimas "Naujos galimybės LT"

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Naujos Galimybės LT". Priemonės metu numatoma skatinti įmonės kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų…

2019 sausio 2

Eco-Inovacijos LT+

Gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Eco-inovacijos LT+". Priemonės metu numatoma skatinti įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti…

2018 gruodžio 10

Regio Potencialas LT

Lapkričio 23 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti projektus pagal priemonę "Regio potencialas LT". Priemonės metu numatoma paskatinti esamas bei naujas įmonės…

2018 lapkričio 26

117 milijonų Norvegijos ir EEE investicijų Lietuvai

Finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumus (Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo…

2018 spalio 1

Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai

Pasibaigus priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškų teikimo terminui, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sulaukė 137 paraiškų. Prašoma finansavimo suma siekia 100,9 mln. Eur.,…

2018 rugsėjo 26